SNČJ
achej interj. (achej)
vyjadřuje povzdech: achej! To je, milé brach, tak žvod na svjeťe Boskovicko
Kn