SNČJ
aby II part. (abi, ab, aby, habe)
1 cúz přací; kéž, ať, nechť: abi ho husa kopla! Dobrovice MB; abi do toho hrom prašťil! Mojné CK; habe nám do toho poráť nepršelo Lhota Rapotina BK; abchme za to co névic stržl! Knínice u Boskovic BK; abi čerd zebráł takú prácu! Blatnička HO; už abi to bilo hotoví Dolní Třebonín CK; abe nám jen to počasi ňički v senách vedrželo Nové Syrovice TR; ab jž rači hmřel Buková PV; abe uš přešle Císařov PR 2 (v záporné větě) varovací: abch ťe nedal pár facek! Lipová PV (Hrochov); abz nešil klečet Malé Hradisko PV; abyś ňezapoźuł! Palkovice FM; jenom habz nedostal! Uhřice BK; potom né abiste zvostali na póťi až do večera, jag vi to umíte! Slavkovsko-Bučovicko; né abych ťa museła k tom ob’edu zaz gdovígde zhledávať! Vsetín VS 3 obavová: abe se mo tak neco stalo, bóže! Nové Syrovice TR; abi tak pršelo! Slavkovsko-Bučovicko; abi sa cestú nevikoťi s fúrú! Vnorovy HO; maťičko skákavá, jen abich nejčko na tendle kousek nestála! Pěnčín JN (Bratříkov); no, jen abis tam při muderlováňí s muskejma neutouňil púl vejplati f truňku Paseky nad Jizerou SM; ab jenom nepřšl króp! Určice PV 4 vybízecí: no, abizme se už vráťili dom, nebo se začíná tmňet Slavkovsko-Bučovicko; tag abich uš šel Rybníček VY; tag abz jš šil Určice PV; abiz uš šéł spat Blatnice pod Svatým Antonínkem HO; co abi ses po ňákí kalí holce uš tak vohlít Paseky nad Jizerou SM 5 namítací, odmítací: jo, mlíko, abih dostal břichaboleňí! Hrachoviště JH; abh aspoň jednó nevhrál! Buková PV; abch se ho prosl! Lipová PV (Hrochov); abi ju tak fčíl nechal stát a namluvil si jinó Slavkovsko-Bučovicko; já nevim, co si zač! S tebó abi se furd hádal! Rybníček VY; abich si s ňú hráa! Né Veselí nad Moravou HO (Kozojídky); abi ten vłag jednú dojéł načas Blatnice pod Svatým Antonínkem HO; ešťe abi potporovala otce! Hrachoviště JH 6 vyjadřuje posměch: strécu, já tam nepudu! – No, no, abi ses nebál! Medlovice VY; jenom abste se nezapoťil! Určice PV; enom abi se nestrhál s tó prácó Slavkovsko-Bučovicko; jenom abe siz nevzał svátečňi šate do pola! Citov PR; já tam nepudu. – Jenom abez nešił! Císařov PR; to je tuze ťeški, já to neponesu. – Jenem abe ses tém nestrhał! Rokytnice PR 7 vyjadřuje nutnost, potřebu, nezbytnost: s toho chlapa abi dicki fšecko tahal heverem, neš to z ňej dostane Paseky PI; s tém abe jako ze zlatém hovinkem zacháďel Nové Syrovice TR; toto habez dal novi Lhota Rapotina BK; fčl abh na ňeho aji prala Malé Hradisko PV; s ňó abi zacházél jako s pozlátkem Heršpice VY; kerá ho dostane, ab v domáck nosla gaťe Výšovice PV; ju abi od rána do večera bíl Slavkovsko-Bučovicko
SSJČ
Ši


aby I konj. (abi, abe, ab, aby, habe, hab)
1 podřadicí a cúz obsahová: tá paňi hosťinská Suchánková podala, abisme neďáli ňáki poťíže Držkov JN; to nebilo dři, abi se přezouvali jako teť Vysoké Mýto UO (Domoradice); no a von se bál, abi si ňekerej kluk nezlámal nohu Tismice KO; heleť, pajmáma chce, abi si šla g ďetem Zápy PY; Pánbu dej, abi ti vojni uš ňihdá nebili Dolní Třebonín CK; abe ňém udereł, to já nevjeřim Citov PR; abes te bel poťichu, to néňi aňi možná Císařov PR; a von ji povidál, abi zasé za pár dňí došla Starovičky BV; tag ňe zakázáł, abych flintu nenosíł, že já nemám zbrojňí pas Návojná ZL; mamjenka mi řejkali, abysem był doma Kelečsko; cygun přišeł na faru k farařovi, pros’ił ho, aby mu to dz’efča pochovał Janovice FM; skazjó vám, že abste si nezapomňela vzid legitimaci Lipová PV; a voňi chťele, že habe jim dal žínko, že mo dajó koňe Habrovany VY; potym tam temu žeňichovi robi kazaňi, mu tam povjeda, že aby ju ňemjeł za jaku podnošku, ene za vjernu a pravu manžełku Kobeřice OP b cúz účelová: a abi tak neškoďil, tag ho pak zali honci mezi sebe Držkov JN; musel ject pomalejc, abi se to po cesťe nerostřáslo Příbram PB (Horní Hbity); abi me žánej neviďel, tak sem šel humni Brloh CK (Rojšín); abe to jo belo f pořátko, vzal sem si sebó to potvrzeňi Nové Syrovice TR; šest set ji dává mňesičňe, abi mu toho kluka vopatrovala Osová Bítýška ZR; a šteklík sem ťi taki vzal, habes tu pjekňe pudržél Šošůvka BK; poslal ho, ab vpučl náťestek Lipová PV (Seč); starosta přišél do hospodi, abi uďelál mezi chasó pořádek Slavkovsko-Bučovicko; tak sem tam stał pot tum střechum, aby na mja ňepršeło Březová OP; na sypce se mus’i ob’ili přesypac’, aby dostało luft Vratimov FM (Horní Datyně); vařili kantoráki, jen abi jich mňeli dost naďelanejch, neš přidou poutňici Paseky nad Jizerou SM; já sem tam teda jela, jenom abh ho teda viďela žviho Lipová PV; ňevjedźeła, jaku šatku by m’i uvazała na hłavu, enem abych p’ekna była Petřvald KA; nakupili, že aby ňechybjeło ňičeho Holasovice OP (Štemplovec) c ◘ příčinná: ene trapem ňi, bo aby se co ňezrobił Neplachovice OP; ňechučče s cylindrem, bo abyšče ňezapalili Branka u Opavy OP d zřetelová: abe pil, to nepije Tišnovsko; abeste to vovesňico kácele, to jo nemosite kácet Rájec SU; ab mrzlo, nemrzne, ale zma je Štěpánov OL; abich vo to tag dvakrát stál, to nestójím Slavkovsko-Bučovicko; aby to stáło za pamatováňí, né Vizovice ZL; aby se tag robiło jak fčyl, se ňerobiło Nový Jičín NJ; aby mysleł na roďinu, nemysleł Hukvaldy FM (Dolní Sklenov) e účinková, měrová: neňi takové pjesňičk, hab konca nemňela Lipová PV; Franta nebl, ab ďecka mláťil Lipová PV (Hrochov); je jž dost stará, ab šla do kostela Malé Hradisko PV; tu žoden neňi takovy, aby s’c’ipił Paskov FM (Oprechtice); neňi takova, aby se dřeła Staříč FM f ◘ způsobová: do kostela choďi, leda ab choďil Lipová PV – ledabyle 2 a průvodních okolností: hďelal to bes toho, ab se s nama poraďil Lipová PV (Hrochov); já tam ňigdá nend, abh jim neco nepřnesla Stražisko PV; nende do kostela, abi se nestavila na krchovje Hodějice VY; ňegdze ňekročí, abi ňeríkala jakéhosi čítaňjá Starý Hrozenkov UH b podmínková: abich já nekrmil, tag bi dostal ňic Horní Paseka HB; abi nebili vikřikli, tak bi se jim nebilo ňic stalo Škrdlovice ZR c ◘ uvozuje děj, který se uskuteční místo děje náležitého: jako bi chťelo pršet, místo abi to zasichalo Úlibice JC; misto abi šel dom, tak šel do hospodi Vladislav TR; namisto ab mňe pomuhl, seďi v hospoďe Lipová PV; než abh m pomáhala, rači to hďelám sama Buková PV; misto ab si hneť sedl pod břv, dal se do plkoto Výšovice PV; místo abi vartovala, tak poslóchala stařenki, jag vikládajó pohátki Starovičky BV; namísto aby to zaskočiło navrch, tak spadło to po teh vratech Loukov KM
PSJČ; SSJČ; ČJA 5, 345 (Účelové věty: aby...)
Ši