SNČJ
alemó interj. (alemó)
vyjadřuje podivení, překvapení: alemó, to je ňeco! Žinkovy PM
Kn