SNČJ
aluminiák m. (aluminiják, alamuňijok)
hliníkový hrnec: vem aluminiják, přikrej to pokličkou Praha PH (Michle); jo mlyko vařim iny v alamuňijoku Třinec FM
Kn