SNČJ
aluminový (aluminovej, alumínoví)
hliníkový: ďeťi trhaj, pak se hoňej a plecháček aluminovej to vodnes i s jahodama Železnobrodsko; alumínová užička Blatnička HO
Kn