SNČJ
achichovat nedok. (achichovat)
naříkat: achichovat Chvojenec PA
SSJČ
Kn