SNČJ
ajchovat nedok. (ajchovať)
úředně potvrzovat správnost měr a vah cejchem, cejchovat: ajchovať Valašsko
Kn