SNČJ
akortovat nedok. (akortovať)
pracovat na úkolové práci: akortovať Karlovice SM (Svatoňovice)
Kn