SNČJ
antrapírovat nedok. (antrapírovať, antrapirovať)
trápit: antrapírovať Valašsko; antrapirovať Valašsko
Kn