SNČJ
armovák m. (armovák)
zedn. výkres výztuže: předák tí parti dostane do ruki armovák a uš si s ťim muší vjeďet radi sám Kladno KL
Kn