SNČJ
advokátní adj. (advokátňí)
týkající se advokacie: advokátňí kanceář Mistřice UH
PSJČ; SSJČ
Kn