SNČJ
ažurovaný adj. (ažúrovaní)
zdobený ažurou: ažúrovaní Uherskohradišťsko
Kn