SNČJ
azorák m. (azórák)
krátký kabát: azórák Kyjovsko
Kn