SNČJ
avízopost m. (avízopost)
hlídka, stráž: avízopost Praha PH (Michle)
Kn