SNČJ
auzrystunk m. (auzristunk)
voj. vojenská výzbroj: diš sme s celim auzristunkem verukovali, to belo co nest Nové Syrovice TR
Kn