SNČJ
audábus m. (audábus)
náb. vnější projev náboženské pocty ustálený v obřad, pobožnost: pujdu do kostea na audábus Mistřice UH
Kn