SNČJ
armáda f. (armáda, armada, harmáda)
1 voj. vojenské složky ozbrojených sil státu; vojsko: naša víťezná armada bia bi Prajze utúka čepicama Mistřice UH; armáda Blanensko, Boskovicko, Kostelany nad Moravou UH; armada Jablunkov FM; ▲ prodž bisme se báli tí tureckí harmádi? Chodsko – popěvek 2 expr. velké množství; zástup: de jich celá armáda Karlovice SM (Svatoňovice); vás je armáda Žďár BK
● jít k velkej armáďe Dobrovice MB – zemřít, pude brzo k velkí armáďe Karlovice SM (Svatoňovice), Kubovi huž líki nepomúžou, Kuba pude k velkí armáďe Chodsko – zemře, vodešel k velkí armáďe Miletín JC, starej voják vodešel k velkej armáďe Lípa nad Orlicí RK – zemřel
PSJČ; SSJČ; SPJMS (ARMÁDA)
Kn