SNČJ
ajnemr m. (ajnemer, ajnímr)
představený, přednosta úřadu, např. berního, celního: ajnímr Chodsko; ajnemer Příbor NJ
Kn