SNČJ
akondr adv. (akondr)
expr. přesně, akorát: je mi to akondr Pacov PE
Kn