SNČJ
almužná f. (almužná, ałmužná, halmužná)
1 nepatrný dar, příspěvek, zprav. peněžitý, chudému člověku, žebrákovi; milodar: bl si na fáře pro halmužnó Protivanov PV; almužná Vnorovy HO; ałmužná Blatnička HO 2 chudé ženy v obci: almužná Vnorovy HO
Kn