SNČJ
almužnická f. (halmužňická)
místo v kostele: já sem nebla na přetk f kostele, já sem zvostala klečed na halmužňické Protivanov PV
Kn