SNČJ
andělská f. (anďeṷská)
malá kapela s harmonikou: počúvaj, gdesi hraje anďeṷská Vnorovy HO
Kn