SNČJ
ajnemerka f. (ajnemerka)
žena přednosty berního úřadu: ajnemerka Příbor NJ
Kn