SNČJ
alotrium n. (alotrijum)
též plt. expr. nezbedný kousek, nezbednost: kluci necakramenckí, co zas viváďíte za alotrija? Železnobrodsko; vivet tadi zas ňákí alotrijum Kladno KL; než bich mu viváďela takoví alotrija, to ajť si rači de, votkať přišel Nečín PB (Žebrák)
SSJČ
Kn