SNČJ
arcizl m. (arcyzl), arcizle I f. plt. (arcizle), arcizle II n. (arcyzle)
bot. narcis (Narcissus): arcizle Kyjovsko; arcyzle Valašsko, Karvinsko; arcyzl Valašsko
Kn