SNČJ
archítek m. (archítek)
architekt, stavitel: von chce bejd Míla ťim archítkem Nečín PB (Žebrák); taťík mňe zavet k nebošťíku archítkovi, ten mňe hnet přím, a tak sem se vihučil u panskijch tesařem Chodsko; von už mi nejčko archíteg ďelá pláneg na kolnu Paseky PI; archítek Karlovice SM (Svatoňovice), Plzeň PM
Kn