SNČJ
cimrtúra f. (cimrtúra)
voj. služba spojená s úklidem: von mjel porát cimrtúru Kladno KL
Šm