SNČJ
asence f. (asence)
voj. vojenský odvod: mňel jít k asenci Žďárky NA (Mokřiny)
Kn