SNČJ
abrystovaný adj. (abristovaní)
voj. zbavený vojenské výzbroje; odzbrojený: fčéra fšeci staří vojáci abristovali, uš sú fšeci abristovaňí Mistřice UH
Kn