SNČJ
befelovat nedok. (befelovať, befelovac’)
voj. rozkazovat: befelovať Kozlovice FM; befelovac’ Frýdecko-Místecko
Hb